Zorgaanbiedersbrunch

B2B: ontmoeten & ervaren inclusief brunch

We zien en horen dat er behoefte is onder zorgaanbieders om meer van elkaars kennis, kunde en behandelmethoden te leren kennen en ervaren.

We gaan business-to-business bijeenkomsten organiseren waar het mogelijk is om met elkaar in contact te komen en op een ongedwongen manier bij elkaar in de keuken kunnen kijken.

Een interactieve netwerkbijeenkomst waar je in de ochtend meerdere professionals uitgebreid kunt leren kennen. En in de middag nog meer ruimte tot verdieping; een dienst aanbieden of een dienst van een van de andere zorgaanbieders ervaren.

Kennismaken en bij elkaar in de keuken kijken.
Dus netwerken met de mogelijkheid meer de diepte in te gaan.

Kosten
€30 incl brunch, je bent vrij om later te komen en/of eerder weg te gaan.
€60 incl eigen praktijkruimte 3×3 meter (tent) voor nog meer exposure voor je bedrijf tijdens de ochtend en ’s middags kun je hier een workshop of behandeling geven aan andere zorgaanbieders.

Ben ik zorgaanbieder?
Je bent zorgaanbieder als je zorg aanbiedt. Met of zonder beroepsvereniging, praktijk, BIG-registratie, wat dan ook. Er zijn geen uitsluitingen, je bent welkom. Ook als je mantelzorger bent of op een andere manier voor anderen zorgt. Twijfel je? Neem even contact met ons op.

Starters
We stimuleren opstartende zzp’ers! Zijn de kosten op dit moment te hoog voor je, omdat je nog startend bent of wat dan ook? Neem even contact met ons op.

Wanneer?
Donderdag 8 juni
Woensdag 5 juli
Vrijdag 15 september
Dinsdag 10 oktober

Tijdsplanning
9u opbouwen aanbiedende behandelaars: tent inrichten
10u ontvangst
11-13u brunch (lopend buffet)
13-16u behandelingen