Uncategorized

B2B + Lunch

Wij zien en horen dat er behoefte is onder zorgaanbieders om meer van elkaars kennis, kunde en behandelmethoden te leren kennen en ervaren.

We gaan business-to-business bijeenkomsten organiseren waar het mogelijk is om met elkaar in contact te komen en op een ongedwongen manier bij elkaar in de keuken kunnen kijken. Een netwerkbijeenkomst waar je in de ochtend meerdere professionals uitgebreid kunt leren kennen. En in de middag nog meer ruimte tot verdieping; een dienst aanbieden of van een andere zorgaanbieder ervaren.